Ton van Bergen Architect

Ton van Bergen
Architectenbureau Ton van Bergen is sinds 1984 een onafhankelijk
gevestigd bureau met als specialisatie "Bossche School Architectuur"
welke vernieuwend word toegepast. Tot onze opdrachtgevers behoren
particulieren, bedrijven en overheidsinstanties. Het program van eisen
alsmede het beschikbare budget vormen de uitgangspunten voor het
ontwerp. Ons bureau ontwerpt en verzorgt alle bouwkundige
tekenwerkzaamheden, eventueel gebruikmakend van de deskundigheid
van externe adviseurs, Elke bouwopdracht van groot tot klein word in
overleg met de opdrachtgever vertaald tot een helder en functioneel plan
waarbij phenomenen als ruimte, vorm en grootte van essentieel belang
zijn. Mede hierdoor ontstaat een expressieve architectuur met een duidelijke signatuur.